Skatterådgivning

Råd om skatt

 • Kvalifisert rådgivning om ethvert spørsmål innen skatt. Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller benytt vårt kontaktskjema. Vi lover å svare deg innen 24 timer etter at du har sendt din henvendelse.

  Kostnader

  Bruk av spesialister som kjenner reglene og raskt går til kjernen av problemstillingen er kostnadsbesparende. Omfattende erfaring gjør at vi relativt raskt kan gi deg et overslag på hva det vil koste. Deretter kan du gjerne sammenligne med andre.

  Tverrfaglig kompetanse

  Vi har omfattende og bred erfaring fra skatteetaten, Økokrim, revisjonsselskaper, forretningsjuridisk virksomhet, børsnoterte selskaper og regulatorisk virksomhet i finansmarkedene. I tillegg til å ha bred erfaring med skatt og avgift, behersker vi også de tilgrensende rettsområder, som for eksempel regnskap og revisjon, selskapsrett og kontraktsrett. Spesialisert og helhetlig forståelse av flere rettsområder er ofte avgjørende for å sikre gode og forsvarlige skatteløsninger.

  Forretningsforståelse

  Skattlegging av næringslivet er utfordrende fordi det blant annet krever god forståelse av den næringsvirksomhet som skal skattlegges. Bred erfaring sikrer at vi raskt forstår hva som er viktig å ta hensyn til for ulike virksomheter. For eksempel er slik forståelse nødvendig for å avgjøre grunnlaget for skattemyndighetenes skjønnsfastsettelser. Et annet eksempel: Er en transaksjon forretningsmessig begrunnet? Svaret kan være avgjørende. Det samme gjelder for privatpersoner, dersom de økonomiske forhold er noe kompliserte og sammensatt.

  Kartlegging av fakta

  Kartlegging av fakta er ofte en nødvendig del av de undersøkelser som må gjøres før skatt og avgift kan fastsettes korrekt. Vår metodikk og erfaring sikrer at kartlegging av fakta og innhenting av dokumentasjon gjøres strukturert og effektivt. Dette er et fortrinn, spesielt i omfattende og kompliserte saker.

  Rettferdighet, effektivitet, rettssikkerhet

  Vi har over mange år samlet og systematisert et betydelig kildegrunnlag for løsning av forskjellige skattespørsmål. Selv om alle saker er unike vil erfaring med tilsvarende saker hjelpe oss med å løse din sak på en effektiv måte og med høy kvalitet.

  Rådgivning

  Vi bistår og har erfaring fra arbeid med rådgivning innen de fleste områder, eksempelvis

  • Fisjon
  • Fusjon
  • Omdanning av selskapsform
  • Tap på fordring
  • Transaksjoner
  • Uttak fra selskap og vederlag til nøkkelpersonell
  • Utlandsforhold – internprising og struktur
  • Generasjonsskifte
  Skattemelding

  Manglende eller uriktige opplysninger i skattemelding, for eksempel i selvangivelse, næringsoppgave eller i omsetningsoppgaver kan utløse betydelige krav på tilleggsskatt og avgift. Ta kontakt for å sikre at din selvangivelse er dekkende og at en eventuell tvist derved begrenses til spørsmålet om skatt eller avgift.

  Opplysningsplikt om egne forhold

  Skattemyndighetene kan oppfordre og evt. i visse tilfeller pålegge at det gis opplysninger i forbindelse med kontroll. Er du usikker om du plikter å gi opplysninger så ta kontakt.

  Opplysningsplikt om andres forhold

  Skattemyndighetene har fullmakt til å innhente opplysninger om andre fra eksempelvis banker, arbeidsgiver og næringsdrivende. Er du i tvil om du plikter å gi opplysninger om andre – ta kontakt.

  Frivillig retting/skatteamnesti

  Har du glemt eller unnlatt å gi tilstrekkelige opplysninger om skatte- og avgiftsmessige forhold kan du unngå straffeskatt ved å sende en anmodning om retting. Det er visse krav til innholdet i en slik anmodning. Vår erfaring med slike saker vil sikre at saken får en god og rask behandling hos skattemyndighetene.

  Bindende forhåndsuttalelse

  Privatpersoner, foreninger og næringsdrivende kan be om bindende forhåndsuttalelser om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av planlagte, framtidige disposisjoner. Avhengig av sakstype er kostnadene til skattekontoret fra ½ – 15 ganger rettsgebyr (Pr 1. januar 2016 er rettsgebyret kr 1025 – se her om lov om rettsgebyr ) Det stilles krav til innholdet, både mht. beskrivelse av de faktiske forhold og juss. Fagkyndig bistand til å utforme anmodningen vil sikre bedre forutsigbarhet ved skattekontorets behandling av disposisjonen.

  Se i menyen eller klikk på lenkene for å lese om

   

  Kontakt oss:

   Ditt navn (obligatorisk)

   E-post (obligatorisk)

   Telefonnummer (obligatorisk)

   Melding


  • advokat Helge Skogseth Berg

   Advokat/partner: Helge Skogseth Berg
   Epost: hb@lynx.law
   Tel.:   +47 908 00 177

   advokat Sverre Lilleng

   Advokat/partner: Sverre Lilleng
   Epost: sl@lynx.law
   Tel.:  +47 91 69 63 74