Avgift

 • Kvalifisert rådgivning om ethvert spørsmål innen merverdiavgift. Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller benytt vårt kontaktskjema. Vi lover å svare deg innen 24 timer etter at du har sendt din henvendelse.

  Kostnader

  Bruk av spesialister som kjenner reglene og raskt går til kjernen av problemstillingen er kostnadsbesparende. Omfattende erfaring gjør at vi relativt raskt kan gi deg et overslag på hva det vil koste. Deretter kan du gjerne sammenligne med andre.

  Merverdiavgift

  Mva. eller «moms» i dagligtale er en omsetningsavgift på det endelige forbruket av varer og tjenester. Det skal i utgangspunktet beregnes merverdiavgift ved all omsetning. Det betyr at alle varer og alle tjenester som omsettes i Norge, blir avgiftspliktige med mindre de er særskilt fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift.

  Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

  Næringsdrivende skal registreres når omsetning og uttak av varer og tjenester som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder. Veldedige og allmennyttige organisasjoner skal ikke registrere seg før avgiftspliktig omsetning har passert 140 000 kroner. Virksomheter som bare har omsetning som er unntatt fra mva-loven, skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret og har derfor ikke rett til fradrag for inngående mva.

  Utgående og inngående avgift

  Utgående avgift er den merverdiavgiften som næringsdrivende skal beregne og kreve opp ved sitt eget salg av varer og tjenester. Forutsetningen er at den næringsdrivende er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det skal også beregne utgående avgift når du som registrert næringsdrivende tar ut en vare eller tjeneste til privat bruk. Inngående avgift er den merverdiavgiften som er lagt til prisen ved kjøp av en avgiftspliktig vare eller tjeneste. Når kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan kjøperen føre dette avgiftsbeløpet til fradrag i oppgjøret sitt med avgiftsmyndighetene.

  Fritatt og unntatt merverdiavgift

  Noen varer og tjenester er fritatt for beregning av merverdiavgift ved omsetning, såkalt nullsats. Det gjelder for eksempel omsetning av bøker i siste omsetningsledd, aviser og brukte biler. Omsetningen er likevel omfattet av mva-loven og gir selgeren rett til fradrag for inngående avgift. Noen tjenester er unntatt fra loven. Viktige unntak er helse- og sosialtjenester (f.eks pass av barn), undervisning og kultur. Det er imidlertid mange grensetilfeller og unntak fra unntaket.

  Finansielle tjenester

  Tjenester innenfor kjerneområdene til bank, forsikring og verdipapirhandel er i dag også unntatt fra moms. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2016 utarbeidet en skisse for hvordan finansielle tjenester kan inkluderes i merverdiavgiften. Det tas sikte på å fremme konkrete forslag om moms på finansielle tjenester i kommende statsbudsjetter, tidligst i 2017-budsjettet.

  Omsetning/kjøp fra utlandet

  Alle næringsdrivende (og offentlige institusjoner) som kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet, f.eks. programvare, konsulenttjenester osv., skal betale merverdiavgift hvis tjenesten er avgiftspliktig her i landet.

  Frivillig registrering

  Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Næringsdrivende som leier ut fast eiendom som brukes i avgiftspliktig eller kommunal kompensasjonsberettiget virksomhet kan la seg frivillig registrere i Merverdiavgiftsregisteret for utleievirksomheten. Frivillig registrering medfører at utleier kan kreve fradrag for inngående merverdiavgift for påløpte kostnader knyttet til utleievirksomheten. Utleier har isåfall plikt til å legge merverdiavgift på leievederlaget.

  Se i menyen eller klikk på lenkene for å lese om

  Kontakt oss:

   Ditt navn (obligatorisk)

   E-post (obligatorisk)

   Telefonnummer (obligatorisk)

   Melding


  • advokat Helge Skogseth Berg

   Advokat/partner: Helge Skogseth Berg
   Email: hb@lynx.law

   Tel.:   +47 908 00 177

   advokat Sverre Lilleng

   Advokat/partner: Sverre Lilleng
   Epost: 
   sl@lynx.law
   Tel.:  +47 91 69 63 74