Sverre Lilleng

Author Archives

  • Har du blitt utsatt for svindel kan du ha krav på skattefradrag

    I noen tilfeller kan svindel gi deg rett til skattefradrag etter reglene om fradrag for tap av formue. Tapet må ha tilstrekkelig tilknytning til en inntektsgivende aktivitet eller virksomhet. Det rettslige utgangspunktet for fradragsrett er en gammel Høyesterettsdom fra 1936 som gjaldt fradragsrett for underslag i kassen til et travselskap. Det er også to nyere […]

  • Panama papers – brå slutt på selskapsreisen til skatteparadis

      Skattemyndigheten og Økokrim vurderer nå om de kan skattlegge inntekter og formue som er plassert i skatteparadiser. Artikkelen gir en gjennomgang av status i Panama-papers saken og myndighetenes arbeid i saker hvor selskap i skatteparadis er involvert. Vi anbefaler at alle som kan være involvert i slike saker får en oversikt over saken sin. […]