Internasjonal skatteplanlegging – utviklingstrekk i Europa.

Software som beregner oppsett av konsernstrukturer for å oppnå lavest mulig skatt er utdatert. Etter innføring av BEPS-reglene vektlegges innhold over form. Skattedrevne konsernstrukturer gir derfor økt risiko for høyere skatt og tilleggsskatt. Holdbare strukturer forutsetter realitet og grundig kvalitetssikring.  En rekke sentrale problemstillinger skisseres i denne omfattende artikkelen.

 

Posted in:
About the Author

Helge Skogseth Berg

Error: Unable to create directory uploads. Is its parent directory writable by the server?

Helge Skogseth Berg er statsautorisert revisor og advokat med bakgrunn fra Arthur Andersen og senere advokatfirmaet Thommessen. Arbeidsfeltet inkluderer prosedyre, blant annet basert på erfaring fra flere år som aktor i ØKOKRIMs skatte- og konkurranserettsteam.