Uncategorized

  • Panama papers – brå slutt på selskapsreisen til skatteparadis

      Skattemyndigheten og Økokrim vurderer nå om de kan skattlegge inntekter og formue som er plassert i skatteparadiser. Artikkelen gir en gjennomgang av status i Panama-papers saken og myndighetenes arbeid i saker hvor selskap i skatteparadis er involvert. Vi anbefaler at alle som kan være involvert i slike saker får en oversikt over saken sin. […]

  • Internasjonal skatteplanlegging – utviklingstrekk i Europa.

    Software som beregner oppsett av konsernstrukturer for å oppnå lavest mulig skatt er utdatert. Etter innføring av BEPS-reglene vektlegges innhold over form. Skattedrevne konsernstrukturer gir derfor økt risiko for høyere skatt og tilleggsskatt. Holdbare strukturer forutsetter realitet og grundig kvalitetssikring.  En rekke sentrale problemstillinger skisseres i denne omfattende artikkelen.  

  • Opplysningsplikt i internasjonale konsernforhold

    Uriktige opplysninger fra norsk datterselskap om utbytte til utenlandsk morselskap innebar at fristen for å endre morselskapets ligningen økte fra 2 til 10 år. Opplysningssvikten medførte likevel ikke tilleggsskatt for morselskapet fordi sanksjonen rettet seg mot den som skulle gi opplysningene, som var datterselskapet. Avgjørelsen av 3. juni 2016 er sentral for norske selskaper med utenlandsk […]