Opplysningsplikt i internasjonale konsernforhold

Uriktige opplysninger fra norsk datterselskap om utbytte til utenlandsk morselskap innebar at fristen for å endre morselskapets ligningen økte fra 2 til 10 år. Opplysningssvikten medførte likevel ikke tilleggsskatt for morselskapet fordi sanksjonen rettet seg mot den som skulle gi opplysningene, som var datterselskapet.

Avgjørelsen av 3. juni 2016 er sentral for norske selskaper med utenlandsk eier

Link til avgjørelsen fra Høyesterett

Posted in:
About the Author

Helge Skogseth Berg

Error: Unable to create directory uploads. Is its parent directory writable by the server?

Helge Skogseth Berg er statsautorisert revisor og advokat med bakgrunn fra Arthur Andersen og senere advokatfirmaet Thommessen. Arbeidsfeltet inkluderer prosedyre, blant annet basert på erfaring fra flere år som aktor i ØKOKRIMs skatte- og konkurranserettsteam.