Clearing services

Lynx advokatfirma leverer Clearing Services for de selskapene som ønsker bistand til å registrere seg i Trademark Clearing House.

Tjenesten utføres etter henvisning fra porteføljeforvaltere og flere av de ledende aktørene i hosting og domenebransjen. Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi en fullverdig tjeneste for rettighetshavere.

Hvordan fungere dette?

Vår samarbeidspartner sørger for registering i Trademark Clearing House (TMCH). Lynx følger opp eventuelle registeringshindringer for ditt merke og vi varsler deg som rettighetshaver når andre registrerer domener identisk med oppføringen din i Trademark Clearing House.

De fleste av søknadene vi behandler er standard og formidles til Trademark Clearing House av vår samarbeidspartner mot fastpris. Et mindre antall søknader krever særskilt oppfølgning eller kan bli gjenstand for innsigelser eller andre registreringshindringer. Om en slik hindring dukker opp vil du få tilbud om bistand fra et særskilt kvalifisert team, med Lynx advokatfirma som oppdragsansvarlig.

Les gjerne artikkelen vår Trademark Clearing – er du klar for +1000 domener?

Hvorfor Lynx?

Vårt team er sammensatt av ledende advokater og bransjefolk fra IKT og domeneindustrien. I fellesskap har vi flere tiårs erfaring fra den nasjonale og internasjonale arena for domener. Vi innehar verv og bransje- kompetanse som gjør oss til en solid og unik støttespiller i det mylder av regler og endringer som vil påvirke rettighetshavere i uoverskuelig fremtid.

Bestilling eller spørsmål

Du kan henvende deg til ansvarlig partner Christian S. Svensen (css@lynxlaw.no) for spørsmål eller gå hit for å bestille tjenesten fra vår samarbeidspartner http://www.nameisp.com/signup.asp

Error: Unable to create directory uploads. Is its parent directory writable by the server?

Om Christian S. Svensen

Svensen har spesialfag i informasjonsrett, it-kontrakter og opphavsrett, og arbeider bla. med IKT- og medierelaterte problemstillinger, i tillegg til arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrett.


Lynx leverer Clearing Services for selskaper som vil registrere seg i Trademark Clearing House. Tjenesten utføres etter henvisning fra porteføljeforvaltere og flere av de ledende aktørene i hosting og domenebransjen. Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi en fullverdig tjeneste for rettighetshavere.

Legg igjen en kommentar