Eiendomsskatt for næring i Oslo – oppnå riktig takst i 2016

Bystyret i Oslo har vedtatt å innføre eiendomsskatt i Oslo, se forskrift 16. desember 2015. Eiere av boliger skal betale eiendomsskatt for 2016. Før innføring av eiendomsskatt på næringseiendommer må kommunen fastsette en takst. Takseringen av næringseiendommer settes i gang i løpet av 2016. Det er nødvendig med inngående kunnskap om hva som skal inngå og med hvilke verdier for at takseringen og dermed eiendomsskatten skal bli riktig. Se nærmere om eiendomsskatt her.

Posted in:
About the Author

Gry Merete Helgerud

Error: Unable to create directory uploads. Is its parent directory writable by the server?

Gry Merete Helgerud arbeider særlig med gransking og rådgivning innenfor næringsbeskatning og personbeskatning.