Utsett innbetalingen av tilleggsskatt

Finansdepartementet har i brev til Skattedirektoratet bedt skattemyndighetene endre praksis med hensyn til innkreving av tilleggsskatt/tilleggsavgift. Det betyr at borgernes rettssikkerhet er styrket. Skattemyndighetene kan ikke lenger kreve inn tilleggsskatt/tilleggsavgift før vedtaket er endelig avgjort, enten ved at klagefristen er utløpt eller et eventuelt søksmål er avsluttet.

Brevet finner du her

Se også artikkel i Dagens næringsliv

Stanser innkreving av tilleggsskatt

Posted in:
About the Author

Gry Merete Helgerud

Error: Unable to create directory uploads. Is its parent directory writable by the server?

Gry Merete Helgerud arbeider særlig med gransking og rådgivning innenfor næringsbeskatning og personbeskatning.